Over VABS

Het VABS is een organisatie van én voor plattelandsvrouwen. Het is hoofdzakelijk een culturele vereniging, maar er is ook een syndicale werking. Wie lid is krijgt niet enkel het maandblad “Ook voor u, mevrouw” in de bus, maar wordt daarenboven ook uitgenodigd om deel te nemen aan talrijke activiteiten.

De verschillende afdelingen, verspreid over gans Vlaanderen, organiseren eigen activiteiten zoals kooklessen, bloemschikken, knutsellessen, voordrachten, cursussen, …

VABSvzw bestaat sinds 22 maart 2010 officieel als een afzonderlijke vzw binnen de ABS-familie.  De VABS-bestuursleden zijn uw collega’s, maar ze zijn ook gedreven ‘vrijwilligsters’. Zij organiseren activiteiten in de afdeling en zij zetten zich ook syndicaal in om uw rechten als vrouw – in de land- en tuinbouw – te verdedigen.

Lid worden?

U kan kiezen om lid te worden van een plaatselijke afdeling van VABS of om steunend lid te worden. U kan hiervoor rechtstreeks contact opnemen met de betrokken afdeling of met Kristel Dhont op het secretariaat te Beveren-Roeselare, tel. 051 26 08 29 – vabs@absvzw.be. Voor slechts €20/jaar wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan tal van activiteiten. Bovendien krijgt u dan ook tweemaandelijks het magazine “Voor u, mevrouw” in de bus.

Het lidgeld wordt betaald aan de plaatselijke afdeling. Indien er in uw buurt nog geen afdeling bestaat, betaalt u aan VABS-nationaal. Hiervoor neemt u contact met het secretariaat en stort u uw lidgeld op rekeningnr. BE39 1030 2414 8119. Vermeld in de mededeling: nieuw steunend lid.

Bestuursploeg VABS-nationaal 2021  – 2025

Nationaal waarnemend voorzitster
Lut Bellegeer –  049724 53 63 – lutbellegeer@hotmail.com

Bestuursleden:

  • Vanessa Serlet – 0473 94 03 51 – vanessa_serlet@outlook.be
  • Isabelle Baeyens – 0472 41 56 95 – devylder.baeyens@telenet.be

  • Tanja Van Poecke – 0474 52 95 36 – tanjavanpoecke@gmail.com

  • Gerda Butaye – 0478 24 65 01 – butayegerda@gmail.com

  • Reinhilde Verbeeck – 0495 88 07 01 – rh_verbeeck@hotmail.com

  • An Van Driessche – 0499 18 18 60 – maes.dirk.an@skynet.be

  • Ria D’Hoedt –  0496 43 63 79 – ria_dhoedt@hotmail.com

  • Hilde Uleyn – 0476 60 83 90 – uleynhilde@hotmail.com

  • Marleen D’heygere – 0497 45 86 03 – marleendheygere@telenet.be

 

Secretariaat en Redactie:
VABS vzw, Industrieweg 53, 8800 Roeselare – 051 26 08 29 – vabs@absvzw.be – contactpersoon: Kristel Dhont

 

Advertentie